Eskilstuna Kebab

Kebab logo vit

Våra värderingar

Vi är övertygade om att våra goda, högkvalitativa, produkter gör att våra befintliga kunder stannar kvar och att nya tillkommer.

Vi använder endast råvaror från djur som föds upp i enlighet med EUs regelverk.

Vi anser att alla människor är lika mycket värda och bemöter både kunder och anställda med samma respekt och välvilja.

Våra värdeord

Hygien, kvalitetsråvaror, goda kundrelationer och hög leveranssäkerhet.

Våra värdeord är viktiga för oss och de genomsyrar hela vår verksamhet.